Vogelwachters kunnen weidevogeldrone inzetten

Foto: © Pixabay

AMELAND – Vogelwachters op Ameland kunnen als ze dat willen voortaan de nieuwe weidevogeldrone van LTO Noord gebruiken om nesten mee op te sporen. Begin volgende maand overhandigd LTO Noord de nieuwe drone aan de Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW).

“De vogelwachten op Ameland kunnen de weidevogeldrone in principe ook gebruiken als daar aanleiding voor is”, zo laat een woordvoerder van LTO Noord weten. Op dit moment staan er volgens LTO Noord nog geen vluchten gepland op de Friese Waddeneilanden, maar het is voor de vogelwachters op de eilanden straks wel mogelijk om de drone in te gaan zetten.

De Amelander Vogelwachten kunnen een aanvraag indienen bij de Bond voor Friese Vogelwachten om de nieuwe weidevogeldrone te gebruiken. De drone kan 20 tot 30 hectare per uur monitoren en werkt met een warmtebeeldcamera. De camera scant de percelen op temperatuurverschillen en kan daarmee een broedende vogel of warme eieren detecteren. Hoe groter het temperatuurverschil tussen een nest en zijn omgeving, hoe beter de camera de nesten kan vinden.

De weidevogeldrone is aangeschaft door LTO Noord met financiering van de provincie Fryslân. Het Kollektievenberied Fryslân, De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en LTO Noord zetten zich in voor het behoud van de weidevogelpopulatie in Friesland. Jaarlijks gaan ruim 3.800 leden van de BFVW hier in het veld mee aan de slag, onder meer door weidevogelnesten op te zoeken en te markeren.

Boeren sparen de gemarkeerde nesten vervolgens bij werkzaamheden op het land. De drie partijen kijken nadrukkelijk naar innovaties die de effectiviteit van de vrijwillige nazorg bevorderen en de betrokkenheid onder jongeren verhogen. Het Kollektievenberied Fryslân, De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en LTO Noord hopen in de komende jaren meer drones te kunnen gaan gebruiken. Dit als aanvulling op de inzet van vrijwillige nazorgers en om jongeren met behulp van deze techniek te interesseren voor weidevogelbescherming.