Beregeningsverbod voor grasland van kracht vanwege droogte

Ook op Ameland is het land droog.
Foto: ameland.nieuws.nl

AMELAND – Boeren mogen hun grasland niet meer beregenen met water uit bijvoorbeeld sloten. Het beregeningsverbod is sinds donderdag van kracht voor de provincie Fryslân en het Groningse Westerkwartier.

Daarnaast mogen agrariërs geen gebruik meer maken van grondwater. Het beregeningsverbod is een drastische maatregel en uitzonderlijk, maar noodzakelijk’, aldus Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken’. Het verbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Boeren mogen overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen. Het Wetterskip hoopt door de maatregelen water te besparen.

Hoe droger het wordt, hoe meer gewassen niet meer beregend mogen worden. De gewassen die economisch en maatschappelijk het belangrijkst worden gevonden, kunnen het langst worden beregend met water uit sloten, vaarten, plassen en uit het grondwater. Als de droogte langer aanhoudt gaat het Wetterskip het beregeningsverbod verder uitbreiden. Het verbod wordt dan ook van kracht voor granen en mais.

Beregenen wat mag nog wel ?

Maisveld bij Hollum. (Foto: ameland.nieuws.nl)