Wessel Brouwer lid van verdienste Geel Wit

Foto: © Koos Molenaar

NES/BUREN – Op de algemene ledenvergadering van de Amelander voetbalvereniging Geel Wit is Wessel Brouwer benoemd tot lid van verdienste. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werkzaamheden voor de club.

Brouwer was dertien jaar penningmeester en heeft daarna lange tijd zijn opvolger geassisteerd. Voorzitter André de Jong mocht hem de onderscheiding opspelden (zie foto) en een bos bloemen overhandigen.

Verslag van de algemene ledenvergadering

Bloemen en een dinerbon waren er ook voor Gerard Pluim. Pluim was negen jaar bestuurslid, waarvan zeven jaar als secretaris. De laatste jaren was hij vicevoorzitter. Die functie wordt nu ingenomen door Siprian de Jong, die zijn meeste werkzaamheden als penningmeester overdraagt aan de nieuwkomer in het bestuur, Laurens Kooiker.

Dorus Metz is gestopt als consul. Jarenlang heeft hij de velden gekeurd. Roger Smid wordt zijn opvolger. Rudolf Teuben is gestopt als clubscheidsrechter en Pieter Oene Smit gaat de keeperstraining verzorgen. Hij doet dat samen met Ids Heerema, die tevens de leiding van het tweede elftal bij de thuiswedstrijden op zich gaat nemen. Bij de uitduels regelen de spelers dit onderling. De buurtcoaches Esther Renes en Martine Kienstra zijn aangesteld als vertrouwenspersonen. Zij werken buiten het bestuur om. Leden kunnen bij hen terecht in geval van misstanden zoals pesten en misbruik.

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat van de leden onder 16 jaar geen portretfoto’s op de site worden geplaatst. Geel Wit heeft het boekjaar met een klein negatief exploitatiesaldo afgesloten. Dit komt voornamelijk door de gestegen reiskosten en de nieuwe tenues voor de senioren. De kascommissie is nog niet bij de penningmeester op bezoek geweest. De nieuwe kascommissieleden zijn Jan Ytsma en Christian Molenaar.

Mogelijk subsidie voor aanschaf nieuwe toestellen

Met ingang van het nieuwe seizoen mag er niet meer gerookt worden op de tribune en het gedeelte ten westen van de kantine, waar het speelterreintje staat. De toestellen die daarop in 2015 zijn geplaatst zijn afgekeurd door de gemeente en vervolgens door de club verwijderd. Namens de sponsorcommissie liet Lars Brouwer doorschemeren dat er een gerede kans is op subsidie van provincie en gemeente bij aanschaf van nieuwe toestellen. Ook bij de aanschaf van ledlampen kan op subsidie worden gerekend.

Sponsoring wedstrijdbal V.V. Geel Wit

Verder heeft de sponsorcommissie als streven het aantal reclameborden om het kunstgrasveld uit te breiden. Om het hoofdveld zijn zeven nieuwe borden geplaatst. Vanaf komend seizoen is het mogelijk de wedstrijdbal te sponsoren. De bal komt te liggen op een sokkel met daarop de naam van de weeksponsor. Het aantal leden van de Vrienden van Geel Wit is 55. De Vrienden hebben bijgedragen in de aanpassing van de doelen en aanschaf van kuipstoeltjes op de tribune. Zoals gebruikelijk werden de kampioenen gehuldigd en zullen er ook komend seizoen leden de voetbalvereniging vertegenwoordigen bij uitwedstrijden van het eerste elftal.

In de rondvraag deed Jan Kienstra het voorstel jeugdteams vaker in te schrijven voor toernooien. Gerard Metz meldde dat Geel Wit in aanmerking kan komen voor licentiegeld van de Stichting Sportpromotie Ameland. Hij bood aan mee te denken over een andere regeling van het vervoer om de kosten te beperken.

Tot slot blijkt elk voordeel een nadeel te hebben: omdat het kunstgras is ingestrooid met kurk- in plaats van rubberkorrels, krijgt onkruid de kans de kop op te steken. Dit vergt een extra behandeling.

Wessel Brouwer lid van verdienste Geel Wit
Vanaf deze sokkel pakt de scheidsrechter voortaan de wedstrijdbal. (Foto: © Koos Molenaar)

Geel Wit