Documentairefilm ‘Duurzame Eilanden’

Het Oerd.
Foto: © Ameland.nieuws.nl

AMELAND – Op Ameland zijn eind april opnamen gemaakt voor de documentairefilm ‘Duurzame Eilanden’. Er werd onder meer gefilmd in het Natuurmuseum in Nes, waar kunstenaars met afval werken aan het kunst- en natuurproject Sea Blue. Daarnaast zijn er opnamen gemaakt bij nieuwe proeftuin-projecten voor de toekomst op Ameland en op zee.

Het is de bedoeling dat de film wordt vertoond in bioscopen door het hele land, in het buitenland en uiteraard op festivals op o.a. de Waddeneilanden. In onze huidige samenleving is de transitie naar een duurzame samenleving één van de meest actuele thema’s. De makers tonen in de documentaire ‘Duurzame eilanden’ hoe duurzaamheid juist op en rondom de Nederlandse eilanden vorm krijgt.

Ze volgen de ontwikkelingen op de Nederlandse eilanden vanaf 2017. Veel eilanden in Nederland profileren zich als proeftuin en etalage voor duurzame projecten met name het gebied in de Zuidwestelijke Delta en de Wadden. Het vele water op en rondom de eilanden speelt in deze de transitie naar een duurzame samenleving een belangrijke rol. In de film volgen de makers een aantal duurzame-projecten, waaronder op Ameland. In de documentairefilm ‘Duurzame eilanden’ krijgt de kijker antwoord op de vragen:

Leeft duurzame ontwikkeling ook bij de eilandbewoners en de bewoners rond de wateren van de eilanden en hoe dan? Wat doen ondernemers, hoe wordt er samen gewerkt, welke duurzame projecten zijn belangrijk voor de transitie naar een duurzame samenleving, hoe verloopt de energietransitie en hoe zit dat met het gebruik van het zoete en zoute water rond de eilanden ?