Extra elektriciteitskabels voor verduurzaming

Ameland.
Foto: © Ameland.nieuws.nl

BUREN – Er komen twee extra elektriciteitskabels tussen het vasteland en Ameland. De uitbreiding van het net is nodig om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van het Waddeneiland. Liander verwacht dat de nieuwe verbindingen eind 2021 in gebruik worden genomen.

Duurzaam Ameland

Ameland maakt al jaren werk van verduurzaming van de energievoorziening. Bedrijven, bewoners en gemeenten werken onder de vlag van ‘Duurzaam Ameland’ aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Zo is er door de Amelander Energie Coöperatie, de gemeente en Eneco een groot zonnepark gerealiseerd en is er belangstelling voor nieuwe zonneparken. Ook steeds meer inwoners hebben zonnepanelen op hun daken liggen. De NAM is bezig om de productieprocessen op en rond het eiland te verduurzamen en wil hierbij gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit.

Uitbreiden elektriciteitsverbindingen tussen Holwerd en Ameland 

Voor al deze ontwikkelingen is de capaciteit van de huidige wadkabels die Ameland verbinden met het vasteland op termijn niet langer toereikend. Liander gaat daarom de komende jaren de bestaande elektriciteitsverbindingen uitbreiden met twee nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. Deze kabels komen te liggen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland aan de Oude Grazingweg ten oosten van Buren.

In gesprek met de omgeving

Liander is gestart met het uitwerken van een plan. Samen met een aantal belangrijke omgevingspartijen wordt gezocht naar een tracé en uitvoeringswijze die recht doen aan de bijzondere waarden in het Waddengebied. Naar verwachting starten de uitvoeringswerkzaamheden in de loop van volgend jaar en is de verbinding eind 2021 in gebruik.

Liander is momenteel al bezig om de infrastructuur op het vasteland te verzwaren, onder meer met uitbreidingen tussen Holwerd en Dokkum.