“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”

Foto: © Pixabay

NES – “Vanavond wil ik mij in de eerste plaats richten tot jullie jongens en meisjes. Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, dat zei burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland zaterdag tijdens de dodenherdenking in Nes. “Het is eenvoudig gezegd maar er schuilt een hele wereld achter”, aldus Van Klaveren.

Zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag in Nederland. In 1945 werd Ameland pas op 3 juni bevrijd (Schiermonnikoog nog later). De vreugde en ontlading was enorm. 15 april is de officiële bevrijdingsdatum van Friesland. Ameland werd pas in juni 1945 van de Duitse bezetter verlost.

“Vrijheid houdt in dat de inwoners van een land zelf mogen bepalen hoe zij de samenleving willen inrichten. Wij allen zijn de mensen die zich hebben verzet tegen de Duitse overheersing veel dank verschuldigd, want zij hebben ervoor gezorgd, tezamen met de vele militairen van de geallieerde landen, dat wij in 1945 onze vrijheid weer terug kregen”, aldus Van Klaveren.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”  “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”

Foto’s: Amelander Historie.

“Binnen afzienbare tijd zijn er geen mensen meer die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt. Uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat jongeren de traditie van de Nationale Dodenherdenking waarderen en de jaarlijkse twee minuten stilte belangrijk vinden.

Het is hoopgevend dat jong en oud er blijvend waarde aan hechten om dat verzet te gedenken en daarmee onze vrijheid te koesteren”, zo zei de heer Van Klaveren in zijn speech bij de 4 mei herdenking in Nes.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”
Burgemeester Gerard van Klaveren. (Foto: Ameland.nieuws.nl)