“Verplaatsing veerdammen realistische optie”

Veerdam Nes.
Foto: © Ameland.nieuws.nl

NES – Het wordt niet uitgesloten dat de beide veerdammen in Nes en Holwerd in de toekomst worden verplaatst naar het westen. Mieke Attema directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zegt woensdagochtend op Omrop Fryslân Radio dat een mogelijke verplaatsing van de veerdammen een realistische optie is, omdat de geulen van de Waddenzee aan de westkant dieper zijn.

De veerboten van en naar Ameland varen nu vaak met vertragingen doordat de geulen dichtslibben. Er wordt van alles aangedaan om het eiland ook in de toekomst bereikbaar te houden. De huidige veerdam van Holwerd zou verplaatst moeten worden naar Zwarte Haan en de veerdam van Nes zou bij Hollum moeten komen. Rijkswaterstaat moet nu op het huidige traject tussen Holwerd en Nes veel baggeren, om de geulen bevaarbaar te houden voor de veerboten van rederij Wagenborg.

Recentelijk werd een bochtafsnijding gemaakt in de vaargeul wat de veerboten meer tijdwinst oplevert, maar omdat de Waddenzee altijd in beweging is, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om een betrouwbare veerverbinding in stand te houden op het huidige traject tussen Holwerd en Nes.

In de Burgemeester Waldaschool (BWS) in Nes werd dinsdagavond gesproken over de ‘langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland’. De avond trok veel belangstellenden. Amelanders konden deze avond meepraten over de bereikbaarheid van het eiland in de toekomst.

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Ameland ontwikkelen samen een visie voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. Doel: een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen het eiland en de vaste wal. Ook werd er dinsdagavond gesproken over het scheiden van het vracht- en personenvervoer.

De bestuurders willen in de loop van het jaar een aantal mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid van Ameland op papier zetten en die verder uitwerken. De verplaatsing van de beide veerdammen naar het westen is volgens Rijkswaterstaat een realistische optie, maar ook kostbaar.

“Verplaatsing veerdammen realistische optie”
Veerdam Holwerd. (Foto: © Ameland.nieuws.nl)