Vernieuwde vaargeul officieel geopend

Vertraging veerboten.
Foto: © Ameland.nieuws.nl

HOLWERD – Bij de veerhaven in Holwerd is vrijdag de vernieuwde vaargeul officieel in gebruik genomen. De opening werd gedaan door burgemeester Gerard van Klaveren van Ameland, Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten en mevrouw Mieke Attema van Rijkswaterstaat.

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is nu klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele minuten sneller. Ook wordt een afname van het onderhoudsbaggerwerk verwacht. Rijkswaterstaat heeft de betonning inmiddels verlegd. De veerboten van en naar Ameland kunnen voortaan gebruik maken van de snellere verbinding.

Aannemer Van der Lee begon 14 januari jl. in opdracht van Rijkswaterstaat met het baggerwerk. In totaal werd 270.000 m3 zand en slib uitgebaggerd, om de doorsteek mogelijk te maken. Daardoor is de vaarroute 900 m korter. Dat levert de veerboten een geschatte tijdwinst op van 3 tot 6 minuten.

Natuurlijke loop van de vaargeul

De bochtafsnijding volgt de natuurlijke loop van een vloedgeul. Deze geul kwam door het vele baggerwerk elders in de veerroute niet goed tot ontwikkeling. Naast een kortere vaartijd beoogt de maatregel dus ook een vermindering van het baggeronderhoud. Dat is gunstig voor de kosten en de natuur.

Aan de maatregel is veel onderzoek voorafgegaan. Het gedrag van de Waddenzee is echter grillig, uit metingen zal moeten blijken of de ontwikkelingen volgens het plan gaan verlopen.

Betrouwbaarheid veerverbinding verbeteren

De veerboten naar Ameland kampen al langere tijd met vertragingen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten maatregelen afgesproken om de betrouwbaarheid van de veerverbinding te verbeteren. De bochtafsnijding is daar één van.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Een goede bereikbaarheid is voor Ameland van groot belang. Met de bochtafsnijding wordt de verbinding tussen Holwerd en Ameland niet alleen betrouwbaarder maar ook sneller. Een mooi voorbeeld van hoe we samen met de eilanders, gemeente Ameland, provincie Fryslân en betrokken maatschappelijke organisaties werken aan een optimale verbinding”, aldus de minister.

Vernieuwde vaargeul officieel geopend
(Foto: © Ameland.nieuws.nl)

Meer maatregelen op komst

Rijkswaterstaat bekijkt of er een tweede bochtafsnijding gerealiseerd kan worden in de meer noordelijk gelegen Reegeul. Daarvoor wordt nu gewerkt aan een projectplan en de benodigde vergunningen. De doorlooptijd van de juridische procedures is ongeveer een jaar (voorbereiding en aanvraag). Ondertussen wordt bekeken of ook elders in de route sneller kan worden geanticipeerd op de natuurlijke dynamiek van de geulen, om daarmee baggerwerk te besparen.

Naast deze kortetermijnmaatregelen werkt Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding. Eind 2019 wordt een advies met voorkeursvarianten aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepresenteerd.