Gemeente gaat haalbaarheid wellness onderzoeken

Foto: © Ameland.nieuws.nl

NES – Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een toekomstige wellness-voorziening op de locatie van het oude zwembad Aqua Plaza in Nes. De gemeenteraad op Ameland vind dat er wat moet gebeuren met het voormalige zwembadterrein. De meeste partijen zijn voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een wellness-voorziening.

Het college van burgemeester en wethouders stelde eerder voor aan de raad om te onderzoeken onder welke voorwaarden een wellness-voorziening haalbaar is. Diverse partijen staan nu achter een haalbaarheidsonderzoek en zijn van mening dat de gemeente daar wel geld in kan steken. Ook zijn er kritische geluiden. Het CDA en de VVD vinden bijvoorbeeld dat een dergelijk onderzoek naar de wellness-plannen teveel geld kost en dat geld kan de gemeente beter investeren in bijvoorbeeld zorg en sociale woningbouw op Ameland.

Het wellness-concept heeft altijd brede steun gehad bij de gemeenteraden, die zich er de afgelopen jaren over hebben gebogen. Bovendien past een wellness-functie binnen het geldende bestemmingsplan en is het in overeenstemming met de Structuurvisie Ameland en de Nota verblijfsrecreatief beleid.

Mocht uit het onderzoek blijken dat de wellness-plannen economisch niet haalbaar zijn binnen de grenzen die de gemeenteraad stelt, dan is ook het vervolg duidelijk. In dat geval volgt een korte verkenning van de mogelijkheden van andere toeristische of recreatieve voorzieningen die de aantrekkingskracht van het Amelandse aanbod versterken. Zijn ook die niet haalbaar, dan gaan de gemeente en de projectontwikkelaar het gesprek aan over een andere invulling van het voormalige zwembadterrein.