Gemeente informeert bewoners De Stelp over nieuwbouw

Foto: © Ameland.nieuws.nl

HOLLUM – De gemeente Ameland heeft onlangs een brief gestuurd naar de bewoners van het woonzorgcentrum De Stelp in Hollum. Daarin informeert het gemeentebestuur de bewoners over de huidige stand van zaken rondom het nieuwe toekomstige Amelander zorgcentrum.

De nieuwe Stelp moet komen naast ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum. De gemeente onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de nieuwbouwplannen. Het oude woonzorgcentrum aan de Hidde Dirks Katstraat is sterk verouderd. Een groep Stelp bewoners liet vorig jaar nog weten dat ze een verhuizing niet zien zitten naar een nieuwe locatie bij Ons Hol, omdat zij dan verstoken zijn van allerlei dagelijkse voorzieningen die nu in het centrum van Hollum wel aanwezig zijn. De supermarkt is bijvoorbeeld dan verder weg en ligt nu om de hoek.

Er wordt momenteel samen met alle betrokken partijen gewerkt aan een gebiedsvisie voor de nieuwe locatie van De Stelp bij de sportvelden, die waarschijnlijk in september dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De gemeente wil haast maken met de nieuwbouwplannen, omdat het huidige gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Als alle partijen akkoord zijn over de nieuwe invulling van het gebied bij Ons Hol, gaat het project pas de ontwerpfase in.