Staatsbosbeheer: “dieren hebben nog geen tekort aan drinkwater”

Foto: © Ameland.nieuws.nl

AMELAND – Dieren in het terrein van Staatsbosbeheer op Ameland hebben op dit moment nog voldoende drinkwater, ondanks dat het ook op de Wadden extreem droog is. De natuurorganisatie neemt vooralsnog geen extra maatregelen.

Boswachter Robert Pater van Staatsbosbeheer laat in een reactie weten, dat er op Ameland nog genoeg water aanwezig is op locaties waar vee loopt van Staatsbosbeheer, maar dat de situatie met de drinkwatervoorziening voor de dieren in verband met de droogte op het eiland goed in de gaten gehouden wordt. Iedere twee weken wordt het grondwaterpeil gemeten.

“Het grondwater zakt flink, maar laarzen heb je nog wel nodig”, zegt Pater.