Nederlandse vlag op de toren voor jaarlijkse Veteranendag

Foto: ameland.nieuws.nl

AMELAND – Ook op Ameland werd er zaterdag 30 juni aandacht geschonken aan de jaarlijkse Veteranendag. De Nederlandse vlag wapperde op de toren van de Ned. Hervormde Kerk in Hollum.

De Veteranendag wordt ieder jaar gehouden op of rond 29 juni en is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen, die zich hebben ingezet voor de vrede. De meeste activiteiten vinden die dag plaats in Den Haag. Landelijk krijgen veteranen erkenning doordat er bijvoorbeeld op veel plekken de vlag wordt uitgehangen.

Veteranendag