Waddeneilanden tegen het opschroeven van de gaswinning uit kleine velden

De Waddenzee.
Foto: ameland.nieuws.nl

WADDEN – De besturen van Ameland en de andere Waddeneilanden vinden dat de gasboringen in de Waddenzee sneller moeten worden afgebouwd en zijn tegen het opschroeven van de gaswinning uit kleine velden.

Dit schrijft het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, waar de gemeente Ameland ook onder valt, in een brief aan Minister Wiebes. Dit naar aanleiding van Wiebes zijn brieven aan de Kamer, waarin de Minister de Kamer informeert over de herijking van het kleine veldenbeleid en het afbouwen van de gaswinning rond het Groningenveld. De Minister kiest bij de kleine velden voor een gestage afbouw, maar geeft aan gas te willen blijven winnen zolang en in zoverre gas nog nodig is.

Naar de mening van de gezamenlijke Waddeneilanden wordt in de brief verhuld gezegd dat de exploratie van kleine velden wordt opgeschroefd om in Groningen minder gas te winnen. In de Voorjaarsnota wordt dit cijfermatig vertaald naar een aanzienlijke omvang. Dit betekent dat de druk op de gaswinning in en rondom het Waddengebied zal toenemen.

De Waddeneilanden spreken hun zorgen uit

De gezamenlijke Waddeneilanden vinden het idee om de exploratie van kleine velden in en rondom de Waddeneilanden op te schroeven hoogst ongelukkig en spreken in de brief aan de Minister hun zorgen uit. Zij vrezen dat de economie van de Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen.

De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen op korte afstand van de eilanden, zo vinden de gezamenlijke besturen van de Wadden.

De Waddeneilanden