Waddencampus officieel geopend in Nes

Foto: Gemeente Ameland

NES – De Waddencampus op Ameland is dinsdag 8 mei officeel geopend in het Natuurcentrum in Nes. Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân en burgemeester Albert de Hoop van het eiland hebben de openingshandeling verricht.

De Waddencampus heeft met deze opening nu een officiële status en vestiging gekregen, waar onder meer twee werklokalen en vergaderruimten zijn ondergebracht en is opgezet als netwerkorganisatie die onderzoeksprojecten coördineert op Ameland. De gedachte is dat een eiland als natuurlijk afgebakend gebied een perfecte experimenteerruimte is. Studenten van verschillende opleidingen hebben intussen al onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente en het bedrijfsleven. Maar nu heeft de campus dan ook een eigen ruimte in het Amelander Natuurcentrum in Nes.

Verbreding van de economie Gedeputeerde Klaas Kielstra zei voorafgaand aan de opening dat hij veel belang hecht aan initiatieven die de economie van de Waddeneilanden robuust maken en dus minder afhankelijk van een of twee grote inkomstenbronnen, zoals het toerisme. De Waddencampus kan direct bijdragen aan zo’n verbreding van de lokale economie, zei Kielstra.

Burgemeester Albert de Hoop schetste hoe hij van het prilste begin betrokken was bij de ontwikkeling van de Waddencampus. “De Waddencampus is vanaf het begin bedoeld geweest om onderwijs en onderzoek naar het eiland toe te halen, om daarmee het lokale onderwijs te versterken en te verrijken. Onderzoek doen op Ameland is voor universiteiten, HBO- en MBO instellingen zeer aantrekkelijk, omdat het eiland verregaande ambities heeft op het gebied van natuur, milieu en energietransitie. Deze onderzoeken zullen daardoor ook de lokale economie en de diversiteit daarvan versterken.”

Voorafgaand aan de opening spraken verschillende vertegenwoordigers uit de onderwijswereld en werd een korte film vertoond met diverse voorbeelden van onderzoeken die al op de Waddencampus plaatsvinden. In het kader van de energietransitie deden studenten EnTranCe (Hanzehogeschool Groningen) onderzoek op het eiland, in samenwerking met onder meer RUG en TNO. Andere studenten bekeken of het haalbaar is om hop te verbouwen voor de lokale ambachtelijke bierproductie of deden onderzoek naar de vervoerstromen van en naar het eiland.