Eiland in natuurprogramma Vroege Vogels

Foto: © Vroege Vogels

AMELAND – Het natuurprogramma Vroege Vogels heeft opnamen gemaakt op het Friese Waddeneiland Ameland. De uitzending is vrijdagavond 14 september te zien op NPO 2 en begint om 19.35 uur.

Vroege Vogels wordt gepresenteerd door Menno Bentveld en Milouska Meulens en gaat over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid.

Fragment uit de uitzending.

Ameland

Op Ameland krijgen wind en water vrij spel. De wind slijt de duinrijen aan de westkant uit tot ideale broedplaatsen voor oeverzwaluwen. Zout water overspoelt de duinen aan de oostpunt, wat kansen biedt voor bijzondere duinplanten. Tussen de planten fladderen grote aantallen duinparelmoervlinders. Boven de duinen zweeft de bruine kiekendief, die zijn nest verborgen maakt in het rietland.

En vroeg opstaan loont: tientallen net uitgeslopen libellen wachten op de eerste zonnestralen.

Vlinders in duinvallei

De koster van de katholieke kerk op Ameland is groot fan van insecten. In de duinen aan de oostkant van Ameland zoekt hij naar allerlei soorten. Van alle insecten is de duinparelmoervlinder zijn lievelings, deze noemt hij ook wel zijn ‘alter ego’. Van regendazen moet hij minder hebben.

Natte duinvallei

De natte valleien in de duinen herbergen bijzondere planten. Deze planten hebben allerlei eisen: niet te zout, voedselarm of voedselrijk, niet te nat en niet te droog. Liefhebbers van bijzondere planten en bijbehorende insecten kunnen hun hart ophalen in de duinvalleien van Oost-Ameland. Hier floreren de planten dankzij stuivend zand, zout en water. Dit trekt weer allerlei insecten aan.

Dynamisch beheer

Sinds de jaren ’90 wordt de oostpunt van Ameland dynamisch beheerd. Dat betekent dat Rijkswaterstaat is gestopt met het planten van helm en het plaatsen van stuifschermen om zand in op te vangen. Nu zijn er kuilen en gaten ontstaan in de zeereep, de duinenrij die direct grenst aan het Noordzeestrand, en kan er kalkrijk zand vanaf het strand de achterliggende duinvalleien ingeblazen worden. Deze manier van natuur ontwikkeling in dit gebied van beheerder It Fryske Gea werkt erg goed.

Natuurminnende koster

Theo Kiewiet is koster op Ameland, maar daarnaast ook fervent soortenzoeker en invoerder op waarneming.nl. Hij heeft ondertussen al een imposante lijst van 3250 soorten op zijn naam staan, grotendeels op Ameland gevonden.

Bron: Vroege Vogels