Foto-expositie ‘Sâltlân’ toont prachtige beelden van het Wad

Amelân.
Foto: Remco de Vries

WADDEN – In het Garnalenfabriekje in Moddergat is een foto-expositie te zien met foto’s die gemaakt zijn op het Wad, grotendeels tussen Holwerd en Paesens, waar het Friese land grenst aan de zee.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf en journalist Remco de Vries.

Expositie ‘Sâltlân’

“Sâltlân is koartwei de beneaming foar it lân dêr’t je sicht hawwe op it Waad”, omschrijft Remco de Vries het buitendijkse gebied aan de Waddenzee. Daar ontdekte hij als fotograaf het zicht op een fascinerend grensgebied tussen land en zee. Door het licht tegen te houden, maakte De Vries beelden die een distillaat vormen van wat er zich in soms tientallen seconden om hem heen afspeelde.

Remco de Vries: “Ik haw de tiid net beferzen, mar útsmard oer ien foto. Sa binne de stadige bewegings yn de loft en it wetter sichtber wurden.” Wolken breken uit elkaar en het komen en gaan van het water schetsen een herinnering aan wat was in de foto’s.

De zichtbare gevolgen van al die dynamiek aan het wad komen aan bod in de expositie. Kwelderklei, steen en palen; alles wijkt voor de zee.

De Vries: “De tiid hat tosken op it Waad en plakken dêr’t je dat sjogge, binne werom te sjen yn de bylden yn de eksposysje.” Dat alles is gefotografeerd op momenten dat het licht en het weer zo optimaal mogelijk waren. “Dat kostet mear as dagen, it binne jierren wurden. It hat foto’s opsmiten dêr’t de realiteit betiden ek floeiber liket te wêzen.”, zegt De Vries.

De expositie ‘Sâltlân’ is te bezichtigen tot en met zondag 1 juli aanstaande.

De bij dit artikel gevoegde foto’s maken overigens geen deel uit van de expositie, maar zijn voor de Amelanders zeker de moeite waard om naar te kijken. De foto’s werden door De Vries gemaakt vanaf het vaste land bij de Waddenzee tussen Ameland en de Friese kust.

De ene foto toont een bui die vanaf het uiterste oostpunt van Ameland komt aan drijven en de tweede foto met de regenboog geeft een beeld van Het Oerd richting het westen en werd gemaakt bij de vogelkijkhut van It Fryske Gea.

Foto: Remco de Vries

Openingstijden foto-expositie

Zondag 10, 17 en 24 juni en zondag 1 juli van 13.00 – 15.00 uur, gratis toegankelijk. Remco de Vries is op deze dagen aanwezig.

Adres:
Het Garnalenfabriekje
It Grenaatfabryk 2-4,
9142 VH in Moddergat